TT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Thu Hiền

Bí thư chi bộ

2

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phó bí thư chi bộ

3

Lâm Thanh Thủy

Chi Ủy viên